Historie

 • 1995
  gastroenterologové ­­– MUDr. Petr Huvar a MUDr. Martin Merenda zakládají Nutriční centrum v Novém Jičíně


  1. patro jídelny U Kocourků v Novém Jičíně

 • 2001
  MUDr. Petr Huvar odchází z nemocnice v Novém Jičíně na polikliniku do Kopřivnice (primář LDN a gastroenterolog), kde dále funguje Nutriční centrum  Poliklinika v Kopřivnici

 • 2007
  MUDr. Petr Huvar si zřizuje privátní lékařskou praxi ve Studénce, Nutriční centrum se přesouvá do těchto prostor  Centrum zdravotnických služeb ve Studénce

 • 2008
  Nutriční centrum se přejmenovává na Nutriční centrum Huvarovi, MUDr. Petr Huvar se stává jeho garantem, od tohoto roku vede Nutriční centrum Huvarovi Mgr. Veronika Huvarová, DiS.
  NcH funguje (dodnes) v prostorách ordinace MUDr. Petra Huvara ve Studénce

 • 2010
  založena další pobočka NcH ve Štramberku, ta zaniká v roce 2012  Dům dětí a mládeže ve Štramberku

 • 2011
  vznik pobočky v Novém Jičíně  budova bývalého KSČM v Novém Jičíně

 • 2012
  stěhování novojičínské pobočky do nových prostor, ta zaniká k 31. 12. 2013  budova vlakového nádraží v Novém Jičíně

 • 2014 – současnost
  Centrální kancelář Nutričního centra Huvarovi sídlí v Příboře  ulice K. H. Máchy 345, Příbor